Thursday, 14 March 2013

Marathi Love Sms

Source(Google.com.pk)
Marathi Love Sms Biography
सुर्य कोणाला झाकत नाही ..

डोंगर कोणाला वाकवत नाही ..
" मराठी " असल्याचा अभिमान बाळगा ..
कारण मराठी माणुस कोणाच्या बापाला घाबरत नाही .. !!
जय शिवराय ....

हे राज्य माज्या शिवरायांचे आहे -
कैलासाच्या माथी जरी शिव शंकर विराजले,
बघ मराठ्यांच्या कुशीत माझे शिवराय गरजले,
टाप मारताच येथे उधळली तलवारीची पाती,
येथेच जुळली माझ्या मराठा मनाची नाती..
स्वराज्याचा पुरावा देत आहे माजा एक एक कडा,
येथेच
सांडला गड्या आम्ही शत्रुच्या रक्ताचा सडा,
यवनाच्या आक्रमनाची याद आहे आजुन ताजी,
गनिमाच्या उरावर नाचले माझे तानाजी अन
बाजी..
ह्रदयात माज्या खलखलतात
कोयना आणि कृष्णा,
मराठा मनाची आणि मातीची भागीवली त्यानी तृष्णा,
कसा सांगू लेका उर माजा फुटत आहे,
रायगड आणि प्रतापगडी मी तीळतीळ तुटत
आहे..
आफजल्याचा वाढता बुरुंज काळीज माज तोडू
पाहे,
सांगा ओरडून त्याला हे राज्य
माज्या शिवरायांचे आहे...

।। मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।। भाग ३
कुणी वीट मारे दगड हेच उत्तर ।
दगड कोणी मारे तडक गोळी उत्तर ।।
स्वये होई वणवा गिळाया आगीला ।
मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।११।।

घणाघात घालू मुघलतख्त फोडू ।
पुरे जाळुनी राख पाताळी गाडू।।
अटकपार सूडार्थ आसूसलेला ।
... मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।१२।।

फुलाजी प्रभू आणि बाजी प्रभूंना ।
तसा चित्तीँ ध्यातो शिवा काशिदाना ।।
सदा सिध्द त्रयीवत तनु झोपण्याला ।
मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।१३।।

शिवा काशिदांचा असामान्य त्याग ।
मला हि असा लाभू दे कर्मयोग।।
असे मागतो नित्य तुळजापदाला ।
मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।१४।।

कुणी क्रुर भेटे बने लक्ष क्रुर ।
त्वरे मारतो पोट फाडूनी ठार।।
शिवाजी जसें फाडिती अफझल्याला ।
मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।१५।।

पुण्यश्लोक छत्रपती श्री. शिवाजी महाराज की जय ।
धर्मवीर छत्रपती श्री. संभाजी महाराज की जय ।
भारत माता की जय ।
हिंदू धर्म की जय ।

।। मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।। भाग १

दिला एकदा शब्द न पालटावा। पुढे टाकला पाय मागे न घ्यावा ।।
धरें जो स्वयंभू शिवाजीपथाला।
मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।१।।

कधीँ शत्रूचे घाव ना पाठीवरती ।
रणीं झेलतो सिंहसा धातीवरती ।।
हाकारुनी आव्हानतो जो यमाला ।
मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।२।।
...
जरी शत्रुकांता प्रसंगी दिसेल ।
तिला साडीचोळीनिशीं पाठवील ।।
कधीं स्वप्नीँ ना पाप स्पर्शेमनाला ।
मराठा म्हणावे अशा वाघराला ।।३।।

महावादळांच्या विरोधांत ठाके।
पुढें संकटांच्या कधीं हि न वाके ।।
पराभूतता स्पर्शू शकते न ज्याला ।
मराठे म्हणावे अशा वाघराला ।।४।।

मनीं धर्मनिष्ठा तशी राष्ट्रनिष्ठा ।
उरीं देवनिष्ठा तशी शीलनिष्ठा।।
सदा कर्मयोगी स्मरे जो ध्रुवाला ।
मराठा म्हाणावे अशा वाघराला ।।५।।

।। ध्येयमंत्र ।।
शिवरायांचे आठवावें रुप । शिवरायांचे आठवावा प्रताप ।
शिवरायांचा आठवावा साक्षेप । भुमंडळी ।।१।।
शिवरायांचा कैसें बोलणें । शिवरायांचे कैसें चालणें । शिवरायांची सलगी देणें । कैसी असे ।।२।।
सकल सुखांचा केला त्याग । म्हणोनि साधिजे तो योग ।
राज्यसाधनाची लगबग । कैसी केली ।।३।।
याहुनी करावे विशेष । तरीच म्हणवावें पुरुष ।
या उपरीं आता विशेष । काय लिहावेँ ? ।।४।।
शिवरायांसी आठवावें । जीवित ...त् णवत मानावें ।
इहलोकीं परलोकीं उरावे । किर्तीरुपें ।।५।।
निश्चयाचा महामेरू । बहुत जनांसी आधारू ।
अखंड स्थितीचा निर्धारू । श्रीमंत योगी ।।६।।

।। पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजीमहाराज की जय ।।
।। धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजीमहाराज की जय ।।
।। भारत माता की जय ।।
।। हिन्दु धर्म की जय ।।

।। प्रेरणा मंत्र ।।
धर्मासाठी झुंझावें । झुंझोनीं अवघ्यासी मारावें ।
मारितां मारितां घ्यावें । राज्य आपुलें ।।१।।
देशद्रोही तितुके कुत्ते । मारोनि घालावें परते ।
देवदास पावती फत्ते । यदर्थीं संशोयो नाही ।।२।।
देव मस्तकीं धरावा । अवघा हलकल्लोळ करावां ।
मुलुख बडवावा कीं बुडवावा । धर्मसंस्थापनेसाठीं ।।३।।

।। पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजीमहाराज की जय ।।
।। धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजीमहाराज की जय ।।
... ।। भारत माता की जय ।।
।। हिन्दुधर्म की जय ।।
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms
Marathi Love Sms

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...